Title Address Description
aktivity /ws/services/rest2/aktivity Aktivity - tedy vazby na externí e-learningové systémy
ciselniky /ws/services/rest2/ciselniky Číselníky STAGu
cro_studenti /ws/services/rest2/cro_studenti CRO STAG studetni Služby.
cro_ucitele /ws/services/rest2/cro_ucitele CRO STAG ucitele Služby.
ects /ws/services/rest2/ects ECTS služby.
help /ws/services/rest2/help Různé pomocné a interní služby
hkResults /ws/services/rest2/hkResults Rozhraní pro příjem dokumentů zpracovaných externím systémem pro hromadné zpracování dokumentů
kalendar /ws/services/rest2/kalendar Kalendář, harmonogram ak. roku, atd.
kvalifikacniprace /ws/services/rest2/kvalifikacniprace Kvalifikační práce (diplomky, bakalářky)
mistnost /ws/services/rest2/mistnost Místnosti
ng_mobility /ws/services/rest2/ng_mobility Mobility
ng_predmety /ws/services/rest2/ng_predmety Předměty
ng_prijimacky /ws/services/rest2/ng_prijimacky Přijímací řízení
ng_programy /ws/services/rest2/ng_programy Studijní programy a plány
ng_qram /ws/services/rest2/ng_qram QRAM - kvalifikační rámec
ng_redop /ws/services/rest2/ng_redop REDOP
ng_studenti /ws/services/rest2/ng_studenti Studenti - seznamy
ng_terminy /ws/services/rest2/ng_terminy Termíny
ng_users /ws/services/rest2/ng_users Uživatelé a konta
oznameni /ws/services/rest2/oznameni Oznámení systému.
plagiaty /ws/services/rest2/plagiaty API pro napojení anti-plagiátorských systémů pro kontrolu VŠKP a semestrálních prací.
platby /ws/services/rest2/platby Služby týkající se plateb.
podporaVyuky /ws/services/rest2/podporaVyuky Podpora výuky
predmety /ws/services/rest2/predmety Předměty
prihlaska /ws/services/rest2/prihlaska -
prijimacky /ws/services/rest2/prijimacky Přijímací řízení
programy /ws/services/rest2/programy Studijní programy, obory, segmenty atd.
rozvrhy /ws/services/rest2/rozvrhy Rozvrhy
soubory /ws/services/rest2/soubory Soubory v IS/STAG
student /ws/services/rest2/student Studenti.
terminy /ws/services/rest2/terminy Termíny zkoušek
ucitel /ws/services/rest2/ucitel Učitelé
users /ws/services/rest2/users Uživatelé - Spojení mezi externím uživatelským jménem a identitami v IS/STAG.
vsp /ws/services/rest2/vsp Služby poskytující data pro vizualizaci (studentova) studijního plánu. POZOR - jedná se o INTERNÍ služby, které lze využívat, ale s rizikem, že může kdykoliv dojít k jejich změně a to i bez předchozího ohlášení!
znamky /ws/services/rest2/znamky Známky