Title Address Description
ciselniky /ws/services/soap/ciselniky Číselníky STAGu
cro_studenti /ws/services/soap/cro_studenti CRO STAG studetni Služby.
cro_ucitele /ws/services/soap/cro_ucitele CRO STAG ucitele Služby.
ects /ws/services/soap/ects ECTS služby.
bbm /ws/services/soap/ess/bbm Elektronická spisová služba - BBM SPS
help /ws/services/soap/help Různé pomocné a interní služby
kalendar /ws/services/soap/kalendar Kalendář, harmonogram ak. roku, atd.
kvalifikacniprace /ws/services/soap/kvalifikacniprace Kvalifikační práce (diplomky, bakalářky)
mistnost /ws/services/soap/mistnost Místnosti
ng_mobility /ws/services/soap/ng_mobility Mobility
ng_predmety /ws/services/soap/ng_predmety Předměty
ng_prijimacky /ws/services/soap/ng_prijimacky Přijímací řízení
ng_programy /ws/services/soap/ng_programy Studijní programy a plány
ng_qram /ws/services/soap/ng_qram QRAM - kvalifikační rámec
ng_redop /ws/services/soap/ng_redop REDOP
ng_studenti /ws/services/soap/ng_studenti Studenti - seznamy
ng_terminy /ws/services/soap/ng_terminy Termíny
ng_users /ws/services/soap/ng_users Uživatelé a konta
platby /ws/services/soap/platby Služby týkající se plateb.
predmety /ws/services/soap/predmety Předměty
prijimacky /ws/services/soap/prijimacky Přijímací řízení
programy /ws/services/soap/programy Studijní programy, obory, segmenty atd.
rozvrhy /ws/services/soap/rozvrhy Rozvrhy
soubory /ws/services/soap/soubory Soubory v IS/STAG
student /ws/services/soap/student Studenti.
terminy /ws/services/soap/terminy Termíny zkoušek
ucitel /ws/services/soap/ucitel Učitelé
users /ws/services/soap/users Uživatelé - Spojení mezi externím uživatelským jménem a identitami v IS/STAG.
vsp /ws/services/soap/vsp Služby poskytující data pro vizualizaci (studentova) studijního plánu. POZOR - jedná se o INTERNÍ služby, které lze využívat, ale s rizikem, že může kdykoliv dojít k jejich změně a to i bez předchozího ohlášení!
znamky /ws/services/soap/znamky Známky